Hopp til hovedinnhold

Art: Myrtevier (Salix myrsinites)

Myrtevier er en liten busk (0,2-1 m) som finnes i fjellet i hele landet, sjelden går den ned til lavlandet. Den krever kalkrik jord og trives på myrer og fuktige heier. Myrtevier har glinsende mørkegrønne, stive blad. Bladene får en karakteristisk bronsegul farge om høsten og de faller ikke av før etter ett til to år. Den er derfor lett å kjenne igjen.

Engelsk navn: Whortle-leaved Willow

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt      Vierslekta (Salix)
Art       Myrtevier (Salix myrsinites)