Hopp til hovedinnhold

Art: Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Tyrkerdua er en relativt ny art i den norske faunaen. Første gang den ble sett i Norge var på Fokstumyra på Dovre i juni 1949. I løpet av de neste 20 åra etablerte arten seg over store deler av landet nord til Tromsø. Etter dette begynte en markant tilbakegang over hele Norge, og den forsvant fra de nordligste fylkene. Mange faktorer kan ha påvirket denne prosessen, men trolig hadde kalde og snørike vintre i denne perioden stor innvirkning. I dag finnes den såvidt ved Bodø i nord, og begrenser seg ellers til områder fra Trondheimsfjorden og sørover langs kysten til Oslofjorden. Ved kulturmark i indre deler av Østlandet kan den også påtreffes. Tyrkerdua har ofte flere kull i løpet av hekkesesongen som starter i april. I Norge er arten tildels en standfugl, men bevegelser langs kysten kan registreres i mars og april, samt september og oktober. Dette er trolig fugler som kommer fra områder med for harde vintre i nord og øst. Mater du fugler om vinteren, kan du fort få besøk av tyrkerduer (om du bor i de riktige områdene).

Engelsk navn: Eurasian Collared Dove

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Lyd:

Lyd fra tyrkerdue
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Duefugler (Columbiformes)
Familie  Duefamilien (Columbidae)
Slekt   Streptopelia
Art    Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)