Hopp til hovedinnhold

Art: Småspove (Numenius phaeopus)

Småspove (Numenius phaeopus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

De fleste hekkende norske småspover finner vi fra Trøndelagsfylkene og nordover. Rogaland, Oppland og Hedmark har også sin del av den norske bestanden, som teller i overkant av 10 000 par. Småspoven har finner sine hekkeplasser hovedsaklig ved høyereliggende heier og myrer, men også ved kysten visse plasser. Kosten består av like deler animalsk og vegetabilsk føde. Under trekket kan vi finne arten i hele landet, både innland og ute ved kysten. Da foretrekker de våtmarker, men også dyrket mark. Høsttrekket begynner allerede mot slutten av juli, og varer ut september. Våre fugler overvinterer i all hovedsak i Vest-Afrika. Småspoven kommer tilbake til Norge fra april av.

Engelsk navn: Whimbrel

Forvekslingsarter: Storspove (Numenius arquata)

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Lyd:

Lyd fra småspove
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Numenius
Art    Småspove (Numenius phaeopus)