Hopp til hovedinnhold

Art: Lappvier (Salix lapponum)

Lappvier er en busk som kan bli opptil 2 m høy. Den vokser på myrer i vierkratt og heier i fjellet, oftest på næringsfattig grunn. Den er vanlig i fjellskogene og fjellet i hele landet. Nordpå er den også vanlig i lavlandet, sørpå er dette sjeldnere. Bladene er myke, lyst grågrønne, lodne og med nedbøyd kant uten tenner. Den nedbøyde bladkanten skiller den fra sølvier som har flat bladkant og ellers er svært lik.

Engelsk navn: Downy Willow

Forvekslingsarter: Myrvier (Salix glauca)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt      Vierslekta (Salix)
Art       Lappvier (Salix lapponum)