Hopp til hovedinnhold

Art: Toppdykker (Podiceps cristatus)

Toppdykker (Podiceps cristatus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Toppdykkeren har vandret inn i Norge i løpet av 1900-tallet, og har etablert bestander på Jæren, Lista, i indre del av Trondheimsfjorden og lavereliggende deler av Østlandet. Over halvparten av bestanden finnes i Oslo og sør-ostover.

Leveområde: Den hekker helst i større næringsrike vann i jordbrukstrøk med mye småfisk. Særlig foretrekker den vann med beskyttede bukter med takrørskog, og partier med åpen mosaikk av sivøyer og beskyttede vannspeil. Toppdykkerbestanden i Europa har profitert kraftig på øket eutrofiering av innsjøer grunnet tilsig fra jordbruket. Dette fører til økning i bestandene av mort og andre karpefisk som er toppdykkerens viktigste føde.

Migrasjon: Det forekommer spredte observasjoner av arten langs kysten nord til Trondheimsfjorden om vinteren, da helst i langgrunne områder. Mesteparten forlater imidlertid Norge og tilbringer vinteren i Vest-Europa. Allerede i mars-april vender de tilbake til hekkeområdene.

Engelsk navn: Great Crested Grebe

Forvekslingsarter: Lomfugler (Gaviiformes)

Lyd:

Lyd fra toppdykker
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Dykkere (Podicipediformes)
Familie  Dykkerfamilien (Podicipedidae)
Slekt   Podiceps
Art    Toppdykker (Podiceps cristatus)