Hopp til hovedinnhold

Slekt: Anas

Fugleliv langs kyst og vatn
21.05.2024
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Krikkand (Anas crecca)
Kanadagås (Branta canadensis)
Gulsanger (Hippolais icterina)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
 
Fugler ved foringsplassen
17.05.2024
Lise Sletvoldd
Skog (Nesna, Nordland)
Gråsisik (35)
Grønnfink (15)
Bjørkefink (10)
Trane (10)
Dompap (8)
Stokkand (8)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Dobbeltbekkasin (4)
Kråke (4)
Skjære (2)
Storspove (2)
 
Når kommer våren?
16.05.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
08.05.2024 Ankomst brunnakke
 
Fugleobservasjoner
12.05.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Storspove (Numenius arquata)
Heilo (Pluvialis apricaria)
 
Når kommer våren?
09.05.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
07.05.2024 Ankomst krikkand
 
Når kommer våren?
01.05.2024
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
30.04.2024 Egg buttsnutefrosk
30.04.2024 Første observasjon buttsnutefrosk
30.04.2024 Ankomst krikkand
30.04.2024 Sang for første gang krikkand
Fugleliv langs kyst og vatn
30.04.2024
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Kanadagås (Branta canadensis)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Når kommer våren?
16.04.2024
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
14.04.2024 Ankomst stokkand
 
Når kommer våren?
15.04.2024
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
12.04.2024 Ankomst hettemåke
12.04.2024 Ankomst laksand
12.04.2024 Voksenstadiet neslesommerfugl
12.04.2024 Ankomst fiskemåke
12.04.2024 Ankomst gråtrost
12.04.2024 Ankomst sangsvane
12.04.2024 Ankomst sivspurv
12.04.2024 Ankomst stokkand
12.04.2024 Ankomst trane
 
Fugler ved foringsplassen
08.04.2024
Hilde Marie Sivertsen
Bæregveien 150 (Lillestrøm, Akershus)
Gråtrost (45)
Bjørkefink (44)
Pilfink (20)
Dompap (12)
Bokfink (8)
Grønnsisik (7)
Grønnfink (6)
Sanglerke (5)
Kjernebiter (4)
Stillits (4)
Blåmeis (3)
Ringdue (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Stokkand (2)
Svarttrost (1)
 
Fugleobservasjoner
13.04.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Gravand (Tadorna tadorna)
 
Når kommer våren?
08.04.2024
Randi Holien
Lundsfjorden (Vang, Innlandet)
08.04.2024 Ankomst kvinand
04.04.2024 Ankomst stokkand
 
Når kommer våren?
01.04.2024
Ingrid Marie Espeseth
Lågen elv (Lesja, Innlandet)
01.04.2024 Ankomst kvinand
01.04.2024 Ankomst laksand
01.04.2024 Ankomst stokkand
 
Når kommer våren?
25.03.2024
Anita
Nesland (Froland, Agder)
12.03.2024 Ankomst kvinand
14.03.2024 Ankomst stokkand
 
Når kommer våren?
09.03.2024
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
04.01.2024 Ankomst brunnakke
04.01.2024 Ankomst krikkand
04.01.2024 Ankomst stokkand
04.01.2024 Ankomst toppand
 
1 - 15 av 2 215 siste»»