Hopp til hovedinnhold

Art: Ringdue (Columba palumbus)

Ringdue (Columba palumbus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: I Norge har ringdua sin hovedutbredelse i sørnorske skoger og parker. Den finnes hekkende nord til Troms og såvidt Finnmark, og disse representerer verdens nordligste populasjon.

Leveområde: Dette er en art som til en viss grad har urbanisert seg i takt med oss mennesker. I mange byer finner man den nå som et vanlig innslag i fuglefaunaen, i motsetning til tidligere da den var mer knyttet til kulturmark.

Hekkebiologi: Duene er effektive hekkefugler og legger gjerne flere kull i året. Mye tyder på at den norske bestanden øker i antall, noe som også er trenden i mange andre europeiske land.

Forflytning: De fleste norske fuglene drar sørover til Frankrike og den Iberiske halvøy om vinteren. Høsttrekket finner sted fra september av, og de tidligste kommer tilbake til hekkeplassene allerede tidlig i mars. På Sørvestlandet overvintrer en del ringduer i byer. I disse områdene er det ikke uvanlig å få de på foringsplassen.

Andre navn: skogsdue

Engelsk navn: Wood Pigeon

Forvekslingsarter: Bydue (Columba livia domestica), Skogdue (Columba oenas), Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Lyd:

Lyd fra ringdue
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Duefugler (Columbiformes)
Familie  Duefamilien (Columbidae)
Slekt   Columba
Art    Ringdue (Columba palumbus)