Art: Dvergfluesnapper (Ficedula parva)

Dvergfluesnapperen en meget sjelden hekkefugl hos oss, og har kun blitt påvist rugende noen få ganger på Østlandet. Hver vår blir det sett noen få syngende hanner i Norge, men arten blir påtruffet hyppigere på høsttrekket i september og oktober.

Engelsk navn: Red-breasted Flycatcher

Forvekslingsarter: Rødstrupe (Erithacus rubecula)

Lyd:


Lyd fra dvergfluesnapper © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Fluesnapperfamilien (Muscicapidae)
Slekt   Ficedula
Art    Dvergfluesnapper (Ficedula parva)