Dvergfluesnapperen en meget sjelden hekkefugl hos oss, og har kun blitt påvist rugende noen få ganger på Østlandet. Hver vår blir det sett noen få syngende hanner i Norge, men arten blir påtruffet...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Fluesnapperfamilien (Muscicapidae)
Slekt: Ficedula