Hopp til hovedinnhold

Art: Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Enkeltbekkasinen finnes i alle de norske fylkene, både i kyststrøk og opp mot fjellet.

Leveområde: Den hekker gjerne i åpne myrområder med rik vegetasjon.

Næring: Diverse insekter, mark og snegler er foretrukne næringsemner, lite plantekost.

Migrasjon: Under trekket finner man enkeltbekkasinen i alle former for fuktige mudderområder. Noen ganger kan man faktisk se store flokker furasjere helt åpent på dyrket mark. Våre fugler forlater landet i august-oktober, og drar nedover mot Frankrike og Portugal. Det hender at noen fugler overvintrer, om det er mildt, i sørvestlige deler av Norge. Vårtrekket foregår hovedsaklig i mars.

Andre navn: mekregauk

Engelsk navn: Common Snipe

Forvekslingsarter: Dobbeltbekkasin (Gallinago media), Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus), Rugde (Scolopax rusticola)

Lyd:

Lyd fra enkeltbekkasin
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Gallinago
Art    Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)