Art: Storjo (Stercorarius skua)

Storjo (Stercorarius skua)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Storjoen er en relativt ny hekkefugl i Norge. Det første reiret ble funnet i Finnmark i 1975. I dag regner man med at det finnes omtrent 100 par i landet. Møre og Romsdal har brorparten av de norske hekkefuglene, og bare på fugleøya Runde hekker rundt 50 par. Ellers finner man hekkende storjoer i mindre antall i Lofoten i Nordland, og i Finnmark. Som sin slektning tyvjoen er storjoen en kleptoparasitt, og lever av å stjele mat. Dette gjør at den ofte er å finne i tilknytning til fuglefjell. Trekket foregår om høsten i august-september, og i april om våren. Overvintringsområdene ligger i kyststrøk av SV-Europa, og sørover.

Engelsk navn: Great Skua

Lyd:


Lyd fra storjo © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Jofamilien (Stercorariidae)
Slekt   Stercorarius
Art    Storjo (Stercorarius skua)