Art: Brushane (Calidris pugnax)

Brushane (Calidris pugnax)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Brushanen er i all hovedsak knyttet til fjellet, hvor den spiller og hekker på myrer i bjørkeregionen. Men den påtreffes også i lavlandet som hekkefugl, da gjerne på strandenger og kystnære myrer. Arten foretrekker insekter som mat, men spiser også endel bløtdyr og krepsdyr, og noe plantekost.Siden brushanen er en polygyn art er bestandsestimatene lagt på antall hekkende hunner, som hos oss er på anslagsvis 15 000. Under trekket treffer man på arten, gjerne i store flokker, på pløyde åkrer, grunne sandstrandsoner, og fuktige enger. Hannene trekker ut først om høsten, rett etter spillet, allerede mot slutten av juni. Hovedtrekket går (av hunner og ungfugler) derimot i september. Brushanene overvintrer i Afrika, sør for Sahara, og kommer tilbake til landet i mai.

Engelsk navn: Ruff

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra brushane
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie  Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt   Calidris
Art    Brushane (Calidris pugnax)