Resultater

11.07.2021
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
10.07.2021 Blomstring gullris
09.07.2021 Blomstring rome
10.07.2021 Blomstring sløke
10.07.2021 Blomstring småengkall
10.07.2021 Blomstring småtveblad
10.07.2021 Blomstring sumphaukeskjegg
05.07.2020
Ottar Sætre
Valle (Ålesund, Møre og Romsdal)
05.07.2020 Blomstring småengkall
21.07.2019
Ottar Sætre
Valle (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.07.2019 Blomstring blåknapp
21.07.2019 Blomstring småengkall
24.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
23.06.2019 Blomstring småengkall
09.07.2018
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
08.07.2018 Blomstring balderbrå
08.07.2018 Blomstring grøftesoleie
08.07.2018 Blomstring småengkall
08.07.2018 Blomstring sumphaukeskjegg
06.08.2017
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
02.08.2017 Blomstring bukkeblad
05.08.2017 Blomstring fjellarve
27.07.2017 Blomstring sløke
02.08.2017 Blomstring småengkall
26.07.2015
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
26.07.2015 Blomstring brearve
26.07.2015 Blomstring bukkeblad
25.07.2015 Blomstring firkantperikum
25.07.2015 Blomstring geitrams
26.07.2015 Blomstring gulsildre
26.07.2015 Blomstring rosenrot
25.07.2015 Blomstring sløke
25.07.2015 Blomstring småengkall
23.06.2015
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
23.06.2015 Blomstring hundegras
23.06.2015 Blomstring prestekrage
23.06.2015 Blomstring småengkall
23.06.2015 Blomstring småmarimjelle
23.06.2015 Blomstring vendelrot
23.06.2015 Blomstring brennesle
12.07.2014
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
12.07.2014 Blomstring småengkall
12.06.2014
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
12.06.2014 Blomstring blåkoll
12.06.2014 Blomstring myrtistel
12.06.2014 Blomstring rødknapp
12.06.2014 Blomstring småengkall
12.06.2014 Blomstring stornesle
12.06.2014 Blomstring storvendelrot
01.07.2013
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
01.07.2013 Blomstring hvitbladtistel
01.07.2013 Blomstring småengkall
21.06.2012
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
21.06.2012 Blomstring føllblom
21.06.2012 Blomstring skogkløver
21.06.2012 Blomstring småengkall
21.06.2012 Blomstring legeveronika
21.06.2012 Blomstring myrtistel
21.06.2012 Blomstring blåkoll
22.06.2011
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
22.06.2011 Blomstring småengkall
11.07.2010
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.07.2010 Blomstring firkantperikum
11.07.2010 Blomstring geitrams
11.07.2010 Blomstring myrtistel
11.07.2010 Blomstring legeveronika
11.07.2010 Blomstring småengkall