Resultater

05.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2016 Blomstring greplyng
05.06.2016 Blomstring hvitkløver
04.06.2016 Ankomst snøspurv
04.06.2016 Sang for første gang snøspurv
04.06.2016 Blomstring tettegras
04.06.2016 Blomstring lupinslekta
 
25.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.05.2016 Blomstring grannsveve
24.05.2016 Blomstring småsyre
24.05.2016 Blomstring tettegras
10.06.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.06.2015 Blomstring kystmaure
10.06.2015 Blomstring rogn
08.06.2015 Blomstring stemorsblom
10.06.2015 Blomstring tettegras
10.06.2015 Blomstring fjellmarikåpe
10.06.2015 Blomstring brennesle
02.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2015 Blomstring enghumleblom
02.06.2015 Blomstring tettegras
 
27.05.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2014 Blomstring tettegras
27.05.2014 Blomstring revebjelle
27.05.2014 Blomstring småsmelle
 
21.05.2014
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
19.05.2014 Ankomst gjøk
19.05.2014 Sang for første gang gjøk
19.05.2014 Blomstring skogkarse
20.05.2014 Blomstring stjernesildre
20.05.2014 Blomstring tepperot
20.05.2014 Blomstring tettegras
 
07.06.2013
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.06.2013 Blomstring fjellmarikåpe
06.06.2013 Blomstring kystmaure
06.06.2013 Blomstring tettegras
 
28.07.2012
Gottfred Labakk
Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
12.07.2012 Blomstring tiriltunge
10.07.2012 Blomstring rynkevier
08.07.2012 Blomstring reinrose
10.07.2012 Blomstring fjelltettegras
12.07.2012 Blomstring tettegras
12.07.2012 Blomstring svarttopp
10.07.2012 Blomstring rosenrot
10.07.2012 Blomstring fjellnøkleblom
10.07.2012 Blomstring fjellfrøstjerne
08.07.2012 Blomstring fjellsmelle
10.07.2012 Blomstring snøbakkestjerne
10.07.2012 Blomstring bleikmyrklegg
08.07.2012 Blomstring kattefotslekta
 
28.05.2012
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2012 Blomstring skogfredløs
28.05.2012 Blomstring stankstorkenebb
28.05.2012 Blomstring skogstjerneblom
28.05.2012 Blomstring fjellmarikåpe
28.05.2012 Blomstring kystmaure
28.05.2012 Blomstring myrtistel
28.05.2012 Blomstring tettegras
28.05.2012 Blomstring knollerteknapp
28.05.2012 Blomstring blåfjærfamilien
 
03.07.2011
Gottfred Labakk
Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
03.07.2011 Blomstring tettegras
03.07.2011 Blomstring fjellarve
 
31.05.2011
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.05.2011 Blomstring tettegras
31.05.2011 Blomstring stornesle
 
11.07.2010
Gottfred Labakk
Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
08.07.2010 Blomstring fjelltettegras
11.07.2010 Blomstring tettegras
11.07.2010 Blomstring fjellhvitkurle
08.07.2010 Blomstring risbjørk
11.07.2010 Blomstring fjellfrøstjerne
08.07.2010 Blomstring tuesildre
08.07.2010 Blomstring snøveronika
08.07.2010 Blomstring fjellsmelle
08.07.2010 Blomstring kattefotslekta
 
31.05.2010
Ingjerd Loe
Loeslia (Oppdal, Trøndelag)
29.05.2010 Blomstring tettegras
29.05.2010 Blomstring melbær
29.05.2010 Blomstring fjellnøkleblom
10.05.2010 Blomstring mogop
29.05.2010 Blomstring myrfiol
29.05.2010 Blomstring fjellfiol
29.05.2010 Blomstring skogfiol
29.05.2010 Blomstring fjellfiol
29.05.2010 Blomstring skogfiol
29.05.2010 Blomstring perlevintergrønn
29.05.2010 Blomstring gullstjerne
29.05.2010 Blomstring tettegras
29.05.2010 Blomstring fjellfiol
29.05.2010 Blomstring skogfiol
29.05.2010 Blomstring perlevintergrønn
29.05.2010 Blomstring gullstjerne
 
27.05.2010
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2010 Blomstring tettegras
 
24.06.2009
Gottfred Labakk
Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
24.06.2009 Blomstring tuesildre
24.06.2009 Blomstring risbjørk
24.06.2009 Blomstring rynkevier
24.06.2009 Blomstring fjellnøkleblom
24.06.2009 Blomstring snøbakkestjerne
24.06.2009 Blomstring svarttopp
24.06.2009 Blomstring tettegras
 
««første 16 - 30 av 33 siste»»