Hopp til hovedinnhold

Resultater

08.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
08.05.2024 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
08.05.2024 Blomstring skjellrot
08.05.2024 Sang for første gang strandsnipe
08.05.2024 Voksenstadiet tordivler
07.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
07.05.2024 Voksenstadiet jordveps
07.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
07.05.2024 Blomstring bjørk
07.05.2024 Blomstring duskmyrull
07.05.2024 Blomstring engkarse
07.05.2024 Voksenstadiet gransnutebille
07.05.2024 Blomstring myrfiol
07.05.2024 Voksenstadiet sørgekåpe
05.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
05.05.2024 Blomstring jonsokkoll
05.05.2024 Blomstring vårerteknapp
05.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
05.05.2024 Ankomst låvesvale
05.05.2024 Sang for første gang låvesvale
04.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
04.05.2024 Blomstring bekkeblom
04.05.2024 Blomstring engsoleie
04.05.2024 Blomstring ugrasløvetann-gruppa
02.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
02.05.2024 Voksenstadiet aurorasommerfugl
02.05.2024 Voksenstadiet breiteger
02.05.2024 Voksenstadiet humlefluer
02.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
02.05.2024 Sang for første gang rødstjert
30.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
30.04.2024 Blomstring blåbær
30.04.2024 Blomstring skavgras
26.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
26.04.2024 Blomstring gjøkesyre
26.04.2024 Voksenstadiet grønn sandjeger
26.04.2024 Sang for første gang løvsanger
26.04.2024 Blomstring vierfamilien
25.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
25.04.2024 Blomstring markjordbær
25.04.2024 Bladsprett (musøre) rogn
25.04.2024 Blomstring skogfiol
25.04.2024 Blomstring spisslønn
25.04.2024 Blomstring vårstarr
22.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.04.2024 Bladsprett (musøre) balsampoppel
22.04.2024 Blomstring pors
22.04.2024 Blomstring vårkål
19.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
19.04.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
19.04.2024 Bladsprett (musøre) hegg
17.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2024 Sang for første gang rugde
17.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.04.2024 Blomstring stri kråkefot
17.04.2024 Bladsprett (musøre) balsampoppel
17.04.2024 Blomstring stemorsblom
««første 16 - 30 av 387 siste»»