Hopp til hovedinnhold

Resultater

31.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
31.05.2024 Blomstring blåklokke
31.05.2024 Blomstring elvesnelle
31.05.2024 Blomstring grøftesoleie
31.05.2024 Blomstring gulldusk
31.05.2024 Blomstring vendelrot
29.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
29.05.2024 Blomstring blodstorkenebb
29.05.2024 Sang for første gang fuglekonge
29.05.2024 Blomstring haremat
29.05.2024 Blomstring hvitkløver
29.05.2024 Blomstring kornblom
29.05.2024 Blomstring korsved
29.05.2024 Blomstring ryllik
29.05.2024 Blomstring tannrot
29.05.2024 Blomstring teiebær
29.05.2024 Blomstring tettegras
29.05.2024 Blomstring tunbalderbrå
29.05.2024 Blomstring veisennep
29.05.2024 Voksenstadiet gullbasser
27.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
27.05.2024 Blomstring blåmunke
27.05.2024 Blomstring bringebær
27.05.2024 Blomstring brunrot
27.05.2024 Blomstring legeveronika
27.05.2024 Blomstring skogsivaks
27.05.2024 Blomstring vassarve
25.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
25.05.2024 Sang for første gang hagesanger
25.05.2024 Blomstring maiblom
24.05.2024
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
19.04.2024 Blomstring hagerips
24.05.2024
Rune Nilsen
Mosvold (Farsund, Agder)
13.05.2024 Bladsprett (musøre) ask
19.05.2024 Blomstring hagerips
04.05.2024 Blomstring hegg
12.05.2024 Blomstring hestekastanje
16.05.2024 Blomstring syrin
23.05.2024
Anita
Nesland (Froland, Agder)
23.05.2024 Ankomst tårnseiler
22.05.2024
Anita
Nesland (Froland, Agder)
16.05.2024 Sang for første gang gjøk
08.05.2024 Ankomst låvesvale
08.05.2024 Ankomst taksvale
22.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.05.2024 Blomstring hvitdodre
22.05.2024 Blomstring korsknapp
22.05.2024 Blomstring prestekrage
22.05.2024 Blomstring rødkløver
22.05.2024 Blomstring svaleurt
22.05.2024 Voksenstadiet vannymfer
22.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.05.2024 Blomstring bjørneskjegg
22.05.2024 Blomstring blokkebær
22.05.2024 Blomstring blåfjær
22.05.2024 Voksenstadiet blåvingevannymfe
22.05.2024 Blomstring gjerdevikke
22.05.2024 Blomstring hvitlyng
22.05.2024 Blomstring molte
22.05.2024 Blomstring myrklegg
22.05.2024 Blomstring reverumpe
22.05.2024 Blomstring sennegras
22.05.2024 Blomstring tiriltunge
22.05.2024 Voksenstadiet øyenstikkere
21.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.05.2024 Blomstring stankstorkenebb
21.05.2024 Blomstring trollbær
21.05.2024 Blomstring åkersennep
20.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.05.2024 Blomstring skogstorkenebb
20.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.05.2024 Blomstring sanikel
20.05.2024 Blomstring tyttebær
20.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.05.2024 Blomstring beitesvever
20.05.2024 Blomstring einer
20.05.2024 Blomstring engtjæreblom
20.05.2024 Blomstring eple
20.05.2024 Blomstring furu
20.05.2024 Blomstring hengeaks
20.05.2024 Blomstring ramsløk
20.05.2024 Blomstring rogn
20.05.2024 Blomstring småsmelle
20.05.2024 Blomstring tepperot
20.05.2024 Blomstring tveskjeggveronika
13.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
13.05.2024 Blomstring bleikveronika
13.05.2024 Blomstring bukkeblad
13.05.2024 Blomstring smalkjempe
1 - 15 av 1 313 siste»»