Hopp til hovedinnhold

Resultater

12.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
10.05.2006 Ankomst blåstrupe
09.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
06.05.2006 Ankomst låvesvale
06.05.2006 Ankomst rødstjert
06.05.2006 Ankomst fiskemåke
07.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
05.05.2006 Ankomst heilo
05.05.2006 Ankomst rødstilk
07.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
04.05.2006 Ankomst sanglerke
04.05.2006 Ankomst krikkand
04.05.2006 Ankomst stjertand
04.05.2006 Ankomst brunnakke
04.05.2006 Ankomst knekkand
04.05.2006 Ankomst kvinand
04.05.2006 Ankomst toppand
04.05.2006 Ankomst laksand
04.05.2006 Ankomst buskskvett
04.05.2006 Ankomst sivspurv
02.05.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
28.04.2006 Ankomst enkeltbekkasin
28.04.2006 Ankomst jernspurv
28.04.2006 Ankomst bjørkefink
28.04.2006 Ankomst svarttrost
28.04.2006 Ankomst stokkand
28.04.2006
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
25.04.2006 Ankomst linerle
25.04.2006 Ankomst vipe
25.04.2006 Ankomst lappspurv
25.04.2006 Ankomst rødvingetrost
25.04.2006 Ankomst måltrost
25.04.2006 Ankomst ringtrost
25.04.2006 Ankomst steinskvett
25.04.2006 Ankomst bergirisk
30.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
29.05.2005 Ankomst svømmesnipe
18.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
18.05.2005 Ankomst gjøk
16.05.2005 Ankomst bergand
15.05.2005 Ankomst myrsnipe
16.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
15.05.2005 Ankomst boltit
15.05.2005 Ankomst temmincksnipe
16.05.2005 Ankomst dobbeltbekkasin
16.05.2005 Ankomst buskskvett
16.05.2005 Ankomst småspove
15.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2005 Ankomst blåstrupe
13.05.2005 Ankomst rødstjert
14.05.2005 Ankomst gulerle
12.05.2005
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
12.05.2005 Ankomst dvergfalk
12.05.2005 Ankomst heilo
12.05.2005 Ankomst brushane
12.05.2005 Ankomst lappspurv
««første 16 - 26 av 26