Resultater

09.06.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
06.06.2020 Ankomst løvsanger
09.06.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
07.06.2020 Ankomst rødnebbterne
03.06.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
31.05.2020 Ankomst grønnsisik
22.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
22.05.2020 Ankomst strandsnipe
22.05.2020 Sang for første gang gjøk
22.05.2020 Ankomst gjøk
21.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
20.05.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper
21.05.2020 Ankomst sivspurv
18.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
18.05.2020 Voksenstadiet humler
17.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
17.05.2020 Ankomst hettemåke
17.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
16.05.2020 Ankomst rugde
17.05.2020 Ankomst brunnakke
14.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
14.05.2020 Ankomst storlom
12.05.2020 Ankomst jernspurv
12.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
11.05.2020 Ankomst småspove
10.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
01.05.2020 Ankomst ringtrost
10.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
09.05.2020 Ankomst heilo
09.05.2020 Ankomst enkeltbekkasin
03.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
03.05.2020 Ankomst gråtrost
02.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
02.05.2020 Ankomst bergirisk
02.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
02.05.2020 Ankomst sandlo
02.05.2020 Ankomst rødvingetrost
02.05.2020 Ankomst rødstilk
01.05.2020 Voksenstadiet neslesommerfugl
1-15 av 113 siste»»