Resultater

25.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.05.2020 Blomstring tiriltunge
24.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.05.2020 Blomstring skogfredløs
24.05.2020 Blomstring knollerteknapp
23.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2020 Blomstring tettegras
23.05.2020 Blomstring tepperot
23.05.2020 Blomstring rødkløver
23.05.2020 Blomstring amerikaosp
22.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2020 Blomstring skogstjerne
20.05.2020 Blomstring grasstjerneblom
18.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.05.2020 Blomstring stankstorkenebb
17.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.05.2020 Blomstring kystmyrklegg
17.05.2020 Blomstring kystmarikåpe
17.05.2020 Blomstring hundekjeksslekta
11.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2020 Blomstring blåfjær
11.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.05.2020 Blomstring snauveronika
10.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2020 Bladsprett (musøre) risbjørk
09.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.05.2020 Blomstring forglemmegeislekta
09.05.2020 Blomstring kjerringrokk
08.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.05.2020 Blomstring markjordbær
08.05.2020 Blomstring hegg
07.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.05.2020 Bladsprett (musøre) trollhegg
07.05.2020 Bladsprett (musøre) svensk asal
07.05.2020 Blomstring jordnøtt
07.05.2020 Blomstring enghumleblom
06.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
06.05.2020 Blomstring småsyre
06.05.2020 Blomstring rød jonsokblom
06.05.2020 Blomstring kristtorn
06.05.2020 Bladsprett (musøre) ask
06.05.2020 Blomstring eik
06.05.2020 Bladsprett (musøre) eik
05.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
30.04.2020 Blomstring engsyre
28.04.2020 Blomstring bekkeblom
05.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
03.05.2020 Blomstring stemorsblom
1-15 av 990 siste»»