Hopp til hovedinnhold

Resultater

28.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2023 Blomstring vinterkarse
27.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2023 Blomstring rødkløver
27.05.2023 Blomstring skrubbær
27.05.2023 Blomstring tyttebær
26.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.05.2023 Blomstring hvitkløver
22.05.2023 Bladsprett (musøre) osp
25.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.05.2023 Bladsprett (musøre) korsved
23.05.2023 Blomstring platanlønn
25.05.2023 Blomstring stormarimjelle
25.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.05.2023 Bladsprett (musøre) trollhegg
23.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2023 Blomstring engsoleie
22.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.05.2023 Blomstring eple
22.05.2023 Blomstring hundekjeks
22.05.2023 Blomstring jordnøtt
22.05.2023 Blomstring krypsoleie
21.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.05.2023 Blomstring bakkesoleie
21.05.2023 Blomstring ramsløk
21.05.2023 Blomstring skogfredløs
21.05.2023 Blomstring tiriltunge
21.05.2023 Blomstring syrinslekta
20.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2023 Blomstring karveslekta
19.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.05.2023 Blomstring liljekonvall
18.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.05.2023 Blomstring tettegras
16.05.2023
Odd Magne Berge Iversen
Skeieneset , Hundvåg (Stavanger, Rogaland)
16.05.2023 Ankomst makrellterne
16.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.05.2023 Blomstring kystmyrklegg
16.05.2023
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
19.04.2023 Ankomst brunnakke
21.04.2023 Ankomst linerle
16.05.2023
Arne Kjell Askeland
Nodland (Tysvær, Rogaland)
25.04.2023 Ankomst låvesvale
1 - 15 av 2 217 siste»»