Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tønsberg (Vestfold)

Det er til nå registrert totalt 36586 individ og 88 arter fra 278 hager.

Alle områder»Vestfold»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Rødstrupe

Gråspurv

Pilfink

Svarttrost

Gulspurv

Flaggspett

Kråke

Spettmeis

Grønnfink

Ringdue

Dompap

Svartmeis

Stillits

Kaie

Granmeis

Gråsisik

Grønnsisik

Spurvehauk

Bokfink

Gjerdesmett

Kjernebiter

Trekryper

Løvmeis

Bjørkefink

Nøtteskrike

Gråtrost

Munk

Toppmeis

Tyrkerdue

Sidensvans