Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sør-Varanger (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Det er til nå registrert totalt 13 945 individ og 56 arter fra 149 foringsplasser.

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Svarttrost

Kjøttmeis

Skjære

Gråspurv

Granmeis

Grønnfink

Dompap

Blåmeis

Nøtteskrike

Pilfink

Gråsisik

Grønnsisik

Ringdue

Flaggspett

Munk

Bjørkefink

Svartmeis