Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sør-Varanger (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Det er til nå registrert totalt 11 739 individ og 52 arter fra 134 foringsplasser.

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Svarttrost

Kjøttmeis

Skjære

Gråspurv

Dompap

Granmeis

Blåmeis

Grønnfink

Gråsisik

Nøtteskrike

Pilfink

Grønnsisik

Svartmeis

Ringdue

Flaggspett

Munk

Bjørkefink