Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Gloppen (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 10 883 individ og 60 arter fra 96 foringsplasser.

Alle områder»Vestland»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Bjørkefink

Grønnfink

Gråspurv

Spettmeis

Gulspurv

Rødstrupe

Bokfink

Granmeis

Løvmeis

Svartmeis

Flaggspett

Dompap

Grønnsisik

Pilfink

Spurvehauk

Stillits

Nøtteskrike

Toppmeis

Kjernebiter

Munk

Trekryper

Gråsisik

Gjerdesmett