Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Alver (Vestland)

Det er til nå registrert totalt 29233 individ og 91 arter fra 238 hager.

Alle områder»Vestland»Alver»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Rødstrupe

Skjære

Svarttrost

Bjørkefink

Spettmeis

Kråke

Bokfink

Granmeis

Gråspurv

Grønnfink

Løvmeis

Grønnsisik

Svartmeis

Dompap

Gjerdesmett

Nøtteskrike

Flaggspett

Gråtrost

Stillits

Ringdue

Spurvehauk

Gulspurv

Kjernebiter

Munk

Pilfink

Gråsisik

Sidensvans

Stjertmeis

Trekryper

Tyrkerdue

Toppmeis

Kaie