Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sør-Odal (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 17 731 individ og 53 arter fra 105 foringsplasser.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Dompap

Pilfink

Flaggspett

Gulspurv

Bjørkefink

Grønnfink

Gråspurv

Nøtteskrike

Grønnsisik

Granmeis

Svartmeis

Stjertmeis

Kjernebiter

Stillits

Tyrkerdue

Spurvehauk

Svarttrost

Rødstrupe

Gråsisik

Bokfink

Trekryper

Ringdue

Toppmeis