Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sør-Odal (Innlandet)

Det er til nå registrert totalt 14 913 individ og 52 arter fra 91 foringsplasser.

Alle områder»Innlandet»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gulspurv

Spettmeis

Pilfink

Flaggspett

Grønnsisik

Dompap

Grønnfink

Nøtteskrike

Svarttrost

Gråspurv

Kjernebiter

Tyrkerdue

Granmeis

Stjertmeis

Spurvehauk

Bjørkefink

Svartmeis

Gråsisik

Toppmeis

Rødstrupe

Trekryper

Bokfink

Stillits

Ringdue