Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nittedal (Viken)

Det er til nå registrert totalt 17 749 individ og 67 arter fra 206 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Pilfink

Gulspurv

Flaggspett

Grønnfink

Dompap

Svarttrost

Nøtteskrike

Gråsisik

Gråspurv

Granmeis

Svartmeis

Grønnsisik

Toppmeis

Bjørkefink

Gjerdesmett

Trekryper

Ringdue

Stjertmeis

Stillits

Spurvehauk

Bokfink

Tyrkerdue

Rødstrupe

Kjernebiter

Løvmeis