Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nittedal (Viken)

Det er til nå registrert totalt 21 649 individ og 68 arter fra 234 foringsplasser.

Alle områder»Viken»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Pilfink

Grønnfink

Dompap

Bjørkefink

Gulspurv

Flaggspett

Grønnsisik

Stillits

Nøtteskrike

Svarttrost

Granmeis

Svartmeis

Gråsisik

Gråspurv

Toppmeis

Kjernebiter

Stjertmeis

Rødstrupe

Ringdue

Spurvehauk

Bokfink

Løvmeis

Gjerdesmett

Tyrkerdue

Trekryper