Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nannestad (Akershus)

Det er til nå registrert totalt 48519 individ og 76 arter fra 77 hager.

Alle områder»Akershus»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis88% (68)5945
Blåmeis84% (65)4774
Gulspurv74% (57)4961
Skjære72% (56)3939
Dompap58% (45)2272
Spettmeis55% (43)417
Flaggspett44% (34)939
Ekorn44% (34)123
Pilfink44% (34)3403
Grønnfink37% (29)5820
Kaie31% (24)1658
Kråke29% (23)987
Gråspurv27% (21)498
Nøtteskrike25% (20)528
Granmeis23% (18)89
Svartmeis19% (15)77
Gråsisik19% (15)1406
Svarttrost16% (13)461
Stillits14% (11)215
Grønnsisik12% (10)1209
Spurvehauk11% (9)24
Stjertmeis11% (9)38
Rådyr9% (7)151
Katt7% (6)289
Bjørkefink6% (5)2468
Bokfink6% (5)2004
Toppmeis6% (5)15
Trekryper6% (5)18
Gråtrost5% (4)426
Kjernebiter5% (4)7
Løvmeis3% (3)5
Rødstrupe3% (3)130
Rødrev3% (3)5
Tyrkerdue3% (3)12
Sidensvans3% (3)30
Rødvingetrost2% (2)5
Elg2% (2)13
Orrfugl2% (2)22
Småskogmus2% (2)5
Brunsisik2% (2)29
Linerle1% (1)450
Låvesvale1% (1)4
Taksvale1% (1)605
Stær1% (1)6
Fiskemåke1% (1)2
Musvåk1% (1)3
Jernspurv1% (1)66
Kornkråke1% (1)8
Furukorsnebb1% (1)1
Gransanger1% (1)6
Munk1% (1)1
Hagesanger1% (1)7
Skogdue1% (1)22
Hettemåke1% (1)15
Gjøk1% (1)6
Måltrost1% (1)6
Svarthvit fluesnapper1% (1)98
Løvsanger1% (1)15
Tårnseiler1% (1)20
Gråspett1% (1)1
Knoppsvane1% (1)7
Hare1% (1)4
Storspove1% (1)319
Svartspett1% (1)1
Grevling1% (1)3
Grågås1% (1)200
Trane1% (1)1098
Tårnfalk1% (1)5
Bydue1% (1)112
Ringtrost1% (1)2
Lavskrike1% (1)3
Steinskvett1% (1)1
Dvergfalk1% (1)1
Polarsisik1% (1)1
Rødstjert1% (1)2
Svartflekktrost1% (1)1