Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sirdal (Vest-Agder)

Det er til nå registrert totalt 11135 individ og 67 arter fra 35 hager.

Alle områder»Vest-Agder»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Gråspurv

Skjære

Svartmeis

Granmeis

Gjerdesmett

Rødstrupe

Svarttrost

Toppmeis

Spettmeis

Trekryper

Gråsisik

Flaggspett

Grønnfink

Gråtrost

Dompap

Stjertmeis

Grønnsisik

Gulspurv

Kjernebiter

Løvmeis

Stillits

Bjørkefink

Pilfink

Sidensvans

Nøtteskrike

Bokfink

Kråke

Spurvehauk