Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Sirdal (Vest-Agder)

Det er til nå registrert totalt 11135 individ og 67 arter fra 35 hager.

Alle områder»Vest-Agder»»

Periode »

Hagefugltelling 2009-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gråspurv

Granmeis

Svartmeis

Gjerdesmett

Svarttrost

Rødstrupe

Trekryper

Spettmeis

Toppmeis

Flaggspett

Dompap

Grønnfink

Gråtrost

Gråsisik

Stjertmeis

Grønnsisik

Kjernebiter

Gulspurv

Løvmeis

Nøtteskrike

Sidensvans

Bjørkefink

Spurvehauk

Pilfink

Stillits

Bokfink

Kråke