Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Det er til nå registrert totalt 188 240 individ og 166 arter fra 1 502 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Skjære

Granmeis

Grønnfink

Blåmeis

Dompap

Gråspurv

Gråsisik

Nøtteskrike

Pilfink

Gulspurv

Svarttrost

Spurvehauk

Trekryper

Flaggspett

Bjørkefink

Grønnsisik

Bokfink

Svartmeis

Gjerdesmett

Stillits

Kjernebiter

Stjertmeis

Spettmeis

Tyrkerdue

Munk

Ringdue

Rødstrupe