Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Vestfold og Telemark

Det er til nå registrert totalt 542 810 individ og 167 arter fra 3 529 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Pilfink

Gråspurv

Rødstrupe

Spettmeis

Flaggspett

Svarttrost

Grønnfink

Gulspurv

Bjørkefink

Dompap

Nøtteskrike

Stillits

Grønnsisik

Granmeis

Bokfink

Spurvehauk

Svartmeis

Ringdue

Kjernebiter

Gjerdesmett

Trekryper

Gråsisik

Løvmeis

Munk

Toppmeis

Tyrkerdue

Stjertmeis