Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 167 375 individ og 119 arter fra 1 751 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Skjære

Gråspurv

Spettmeis

Pilfink

Rødstrupe

Grønnfink

Flaggspett

Dompap

Stillits

Kjernebiter

Svartmeis

Gulspurv

Ringdue

Spurvehauk

Grønnsisik

Nøtteskrike

Gråsisik

Tyrkerdue

Granmeis

Trekryper

Gjerdesmett

Stjertmeis

Munk

Bokfink

Bjørkefink

Løvmeis

Toppmeis