Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 146336 individ og 119 arter fra 1480 hager.

Alle områder»Agder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Gråspurv

Grønnfink

Pilfink

Grønnsisik

Spettmeis

Flaggspett

Dompap

Kråke

Rødstrupe

Stillits

Gråtrost

Svartmeis

Gråsisik

Kjernebiter

Nøtteskrike

Bjørkefink

Gulspurv

Ringdue

Spurvehauk

Granmeis

Tyrkerdue

Bokfink

Trekryper

Sidensvans

Stjertmeis

Toppmeis

Munk

Løvmeis

Kaie

Gjerdesmett