Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Oslo

Det er til nå registrert totalt 129894 individ og 116 arter fra 1344 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Skjære

Blåmeis

Svarttrost

Spettmeis

Gråspurv

Pilfink

Grønnfink

Flaggspett

Rødstrupe

Dompap

Kråke

Svartmeis

Gråsisik

Stillits

Gråtrost

Kjernebiter

Gulspurv

Nøtteskrike

Granmeis

Spurvehauk

Ringdue

Grønnsisik

Toppmeis

Stjertmeis

Bokfink

Kaie

Trekryper

Tyrkerdue

Sidensvans

Bjørkefink

Munk

Løvmeis

Gjerdesmett