Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Akershus

Det er til nå registrert totalt 458698 individ og 160 arter fra 3178 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (2988)60942
Blåmeis86% (2742)47921
Skjære78% (2493)28033
Spettmeis59% (1901)10784
Dompap54% (1733)30010
Pilfink54% (1728)49808
Flaggspett51% (1643)6206
Gulspurv50% (1610)48850
Grønnfink48% (1535)39912
Svarttrost47% (1518)7989
Gråspurv35% (1135)21750
Ekorn28% (899)3296
Gråsisik25% (825)19738
Rødstrupe24% (779)2122
Kråke23% (754)8055
Svartmeis22% (711)3573
Stillits20% (659)7323
Nøtteskrike20% (639)3907
Granmeis19% (616)3503
Grønnsisik16% (537)9242
Kjernebiter10% (346)2020
Gråtrost10% (335)1980
Rådyr10% (320)1767
Bjørkefink9% (317)7557
Kaie9% (315)7087
Spurvehauk9% (313)567
Bokfink9% (304)5284
Toppmeis8% (273)938
Trekryper6% (201)405
Stjertmeis5% (187)1372
Sidensvans5% (173)2768
Løvmeis5% (159)1053
Katt4% (154)815
Ringdue4% (148)1047
Bydue3% (111)1901
Gråmåke2% (75)421
Tyrkerdue2% (68)377
Gjerdesmett1% (51)79
Stær1% (50)294
Hønsehauk1% (43)52
Nøttekråke1% (43)83
Ravn1% (37)86
Brunsisik1% (37)330
Gråspett1% (35)70
Stokkand1% (34)811
Grønnspett1% (34)73
Jernspurv1% (33)200
Rødrev0% (30)58
Fuglekonge0% (29)94
Markmus0% (28)109
Fiskemåke0% (27)178
Elg0% (26)89
Munk0% (25)40
Svartspett0% (24)43
Rødvingetrost0% (21)90
Fasan0% (21)77
Kattugle0% (20)42
Dvergspett0% (20)31
Linerle0% (18)594
Sangsvane0% (18)205
Polarsisik0% (18)43
Brunrotte0% (17)32
Spurveugle0% (17)24
Grankorsnebb0% (16)84
Husmus0% (16)66
Grevling0% (15)32
Småskogmus0% (15)41
Kornkråke0% (14)182
Gråhegre0% (13)32
Varsler0% (13)16
Lavskrike0% (12)24
Fossekall0% (11)32
Knoppsvane0% (9)64
Skogdue0% (8)41
Måltrost0% (8)22
Svarthvit fluesnapper0% (7)115
Kvinand0% (7)74
Snømus0% (7)13
Furukorsnebb0% (6)36
Hettemåke0% (6)62
Snøspurv0% (6)84
Grågås0% (6)439
Duetrost0% (6)24
Musvåk0% (5)10
Due0% (5)54
Løvsanger0% (5)23
Storskarv0% (5)12
Trane0% (5)1177
Storskogmus0% (5)17
Mår0% (5)8
Gulerle0% (5)8
Perleugle0% (5)5
Låvesvale0% (4)98
Sanglerke0% (4)11
Brunnakke0% (4)42
Gransanger0% (4)17
Røyskatt0% (4)4
Hare0% (4)10
Klatremus0% (4)5
Bergirisk0% (4)33
Dvergfalk0% (4)4
Svartbak0% (3)4
Tårnseiler0% (3)27
Laksand0% (3)49
Fiskeørn0% (3)3
Orrfugl0% (3)24
Hjort0% (3)7
Duefamilien0% (3)19
Rødstjert0% (3)5
Taksvale0% (2)619
Krikkand0% (2)43
Måker0% (2)72
Hagesanger0% (2)8
Sivspurv0% (2)17
Kanadagås0% (2)15
Gjøk0% (2)7
Siland0% (2)2
Mink0% (2)2
Ærfugl0% (2)4
Vintererle0% (2)2
Piggsvin0% (2)3
Tårnfalk0% (2)7
Ringtrost0% (2)3
Vånd0% (2)4
Tornirisk0% (2)4
Steinskvett0% (2)3
Vandrefalk0% (2)2
Storfugl0% (2)2
Hornugle0% (2)2
Svartkråke0% (2)7
Svartflekktrost0% (2)3
Vipe0% (1)4
Kongeørn0% (1)3
Buskskvett0% (1)6
Rugde0% (1)3
Sivsanger0% (1)1
Sildemåke0% (1)22
Storlom0% (1)1
Storspove0% (1)319
Sjøorre0% (1)3
Toppskarv0% (1)80
Kortnebbgås0% (1)35
Brushane0% (1)59
Alkekonge0% (1)3
Jaktfalk0% (1)1
Hortulan0% (1)1
Konglebit0% (1)3
Møller0% (1)1
Svartrødstjert0% (1)2
Tornskate0% (1)1
Glente0% (1)1
Fjellvåk0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Haukugle0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Stripegås0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1
Halsbåndparakitt0% (1)1