Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 287611 individ og 147 arter fra 2438 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Stjertmeis

Spettmeis

Blåmeis

Kjøttmeis

Grønnfink

Skjære

Svarttrost

Rødstrupe

Gråspurv

Kråke

Gråsisik

Dompap

Granmeis

Svartmeis

Flaggspett

Grønnsisik

Nøtteskrike

Gråtrost

Løvmeis

Bokfink

Gjerdesmett

Gulspurv

Ringdue

Stillits

Spurvehauk

Bjørkefink

Pilfink

Trekryper

Munk

Tyrkerdue

Toppmeis

Kjernebiter

Sidensvans

Kaie