Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 287611 individ og 147 arter fra 2438 hager.

Alle områder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (2276)50594
Svarttrost83% (2047)26912
Blåmeis83% (2030)28249
Skjære72% (1777)17248
Rødstrupe67% (1654)6591
Spettmeis52% (1283)6196
Gråspurv41% (1018)30895
Grønnfink39% (967)24044
Kråke37% (916)9168
Dompap32% (796)7920
Granmeis28% (692)4698
Svartmeis25% (633)3868
Grønnsisik25% (624)15340
Flaggspett20% (511)1142
Bokfink20% (508)5146
Gråsisik19% (466)8785
Nøtteskrike19% (464)2212
Løvmeis16% (409)2664
Gulspurv13% (333)3817
Gjerdesmett13% (328)913
Bjørkefink12% (312)6617
Gråtrost9% (238)1900
Stjertmeis9% (229)2356
Spurvehauk8% (206)363
Ringdue8% (206)2210
Stillits6% (150)2101
Ekorn5% (129)332
Pilfink5% (124)1486
Gråmåke4% (112)1819
Katt4% (112)356
Stær4% (109)977
Trekryper4% (106)238
Munk4% (105)234
Toppmeis4% (101)337
Tyrkerdue3% (80)560
Kjernebiter3% (80)552
Havørn3% (79)188
Ravn3% (75)228
Fuglekonge2% (62)184
Gråhegre2% (60)320
Rødvingetrost2% (60)339
Stokkand2% (55)721
Sidensvans2% (54)1042
Fiskemåke2% (53)796
Brunsisik1% (41)670
Bydue1% (40)329
Gråspett1% (39)145
Kattugle1% (38)105
Hønsehauk1% (31)41
Sangsvane1% (29)298
Svartbak1% (27)231
Knoppsvane1% (27)177
Kaie0% (24)209
Hjort0% (24)107
Storskarv0% (24)65
Ærfugl0% (22)1081
Grønnspett0% (20)33
Siland0% (18)96
Dvergspett0% (17)22
Toppand0% (15)93
Kongeørn0% (14)20
Jernspurv0% (13)30
Rugde0% (13)19
Kvinand0% (12)49
Brunrotte0% (12)22
Markmus0% (11)30
Polarsisik0% (11)90
Fossekall0% (10)29
Småskogmus0% (10)21
Hvitryggspett0% (10)15
Måltrost0% (9)11
Snøspurv0% (9)75
Grågås0% (9)79
Rødrev0% (8)11
Husmus0% (8)22
Nøttekråke0% (8)10
Grankorsnebb0% (7)43
Mår0% (7)16
Vipe0% (6)25
Toppskarv0% (6)27
Bergirisk0% (6)25
Linerle0% (5)10
Laksand0% (5)8
Piggsvin0% (5)12
Furukorsnebb0% (4)8
Dvergfalk0% (4)4
Måker0% (3)108
Sildemåke0% (3)29
And0% (3)31
Mink0% (3)7
Sivhøne0% (3)3
Orrfugl0% (3)20
Hubro0% (3)3
Spurveugle0% (3)7
Låvesvale0% (2)31
Enkeltbekkasin0% (2)3
Kornkråke0% (2)3
Svarthvit fluesnapper0% (2)3
Løvsanger0% (2)3
Rådyr0% (2)11
Hare0% (2)8
Svartspett0% (2)2
Fasan0% (2)2
Svartand0% (2)6
Skjærpiplerke0% (2)24
Ringtrost0% (2)5
Varsler0% (2)6
Haukugle0% (2)2
Perleugle0% (2)2
Nordlig storskarv0% (2)5
Krykkje0% (1)3
Tjeld0% (1)2
Musvåk0% (1)1
Dvergdykker0% (1)1
Brunnakke0% (1)4
Gransanger0% (1)1
Hagesanger0% (1)1
Tornsanger0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Kanadagås0% (1)7
Bergand0% (1)60
Svane0% (1)2
Havsule0% (1)11
Sædgås0% (1)3
Gravand0% (1)5
Havelle0% (1)5
Temmincksnipe0% (1)2
Alke0% (1)70
Alkekonge0% (1)1
Vintererle0% (1)1
Duefamilien0% (1)2
Fjellmarkmus0% (1)1
Vånd0% (1)1
Klatremus0% (1)1
Snømus0% (1)3
Tornirisk0% (1)2
Vandrefalk0% (1)2
Pirol0% (1)4
Havsvale0% (1)1
Fjellrype0% (1)5
Vannrikse0% (1)1
Åkerrikse0% (1)1
Isfugl0% (1)3
Krattspissmus0% (1)1
Svartkråke0% (1)4
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1