Art: Bergand (Aythya marila)

Bergand (Aythya marila)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Berganda er mer høyarktisk enn sine slektninger toppand og taffeland, og har en sirkumpolar utbredelse som stort sett følger tundra- og høyfjellsområder. I Norge forekommer den mest i fjellstrøk fra Aust-Agder og Hardangervidda til Trøndelag, og mer spredt nordover. Den synes å foretrekke grunne, næringsrike vann med innslag av akvatiske planter langs strandbredden. Her er det god produksjon av vanninsekter, som er viktige innslag på matseddelen. De fleste norske hekkefugler finnes i høyereliggende barskogstrakter og i vierregionen. På Hardangervidda hekker berganda opp i 1200-1300 meters høyde. Berganda overvintrer i Norge i mindre antall langs kysten, men hvorvidt dette er norske hekkefugler er uklart. Ca. 150.000 bergender overvintrer rundt Nordsjøen, trolig befinner storparten av våre hekkefugler seg en plass i dette områdt vinterstid. Bergendene innfinner seg på hekkeplassen når isen går, dvs. i mai-juni.

Engelsk navn: Greater Scaup

Forvekslingsarter: Toppand (Aythya fuligula)

Rødlistestatus (2015): Sårbar

Lyd:

Lyd fra bergand
© Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Andefugler (Anseriformes)
Familie  Andefamilien (Anatidae)
Slekt   Aythya
Art    Bergand (Aythya marila)