Hopp til hovedinnhold

Art: Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)

Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: En liten korsnebb, med to tydelige vingebånd i alle aldre. Hanner og hunner, samt ungfuglene, har tilsvarende farger som de to andre korsnebbene våre. Hannene har rødt hode og underside, hunnene er gulgrønne, mens ungfuglene er brunspraglete. Båndkorsnebb har et mindre kraftig nebb enn sine slektninger.

Engelsk navn: Two-barred Crossbill

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Finkefamilien (Fringillidae)
Slekt   Loxia
Art    Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)