Hopp til hovedinnhold

Art: Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius)

Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Hvitsoleie er en stor og flott plante som man ofte finner sammen med tyrihjelm og kvann i fjellet. Den trives i fjellbjørkeskogen og på fuktige enger og bekkedrag. I likhet med andre soleier blir ikke denne beitet, fordi den inneholder giftstoffer.

Andre navn: kvitsoleie

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt      Soleieslekta (Ranunculus)
Art       Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius)