Art: Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjernebiteren er utbredt over det meste av det europeiske kontinent, og hekker i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag hos oss. Arten har hatt en ekspansjon vest- og nordover i landet de siste tiåra.

I hekketiden er kjernebiteren meget diskret, og vanligvis vanskelig å oppdage. Hunnen legger rundt fem egg i mai, og ruger disse ut alene. Hannen mater hunnen i rugeperioden. Etter at ungene har klekket og fløyet ut av reiret tigger de mat fra foreldrene, og er enklere å registrere. De kan ha flere kull i løpet av en sommer.

Om vinteren lever arten nomadisk, og næringstilgangen avgjør hvor fuglene til enhver tid er. Artens vinterutbredelse er nært knyttet til frøsetting hod bøketrær. I gode år kan hundrevis overvintre på Sørlandet, mens flokker på opptil femti individer kan sees på Vestlandet. Kjernebiterne går også gjerne på foringsplasser.

De er lett kjennelige på det ekstreme nebbet, svart hakelapp og svart tøyle mellom nebb og øye. De metalliske lydene skiller seg fra andre vanlige brettgjester i Norge.

Engelsk navn: Hawfinch

Lyd:


Lyd fra kjernebiter © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Finkefamilien (Fringillidae)
Slekt   Coccothraustes
Art    Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)