Hopp til hovedinnhold

Art: Hanekam (Lychnis flos-cuculi)

Hanekam (Lychnis flos-cuculi)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Kjennetegn: Hanekam er lett å kjenne igjen med sine rosa blomster som har dypt fireflika kronblad. Planten kan bli over en halvmeter høy, og har en slank stengel og smale blad. Hanekam blomstrer i juni – juli.

Leveområde: Planten trives på fuktige enger, sumpmark, i veikanter og strandenger. Den er knyttet til gammel kulturmark med lite tilførsel av gjødsel. Planten tåler ikke for mye næring, da blir den konkurrert ut av kraftigvoksende planter.

Utbredelse: Hanekam er vanlig i det meste av lavlandet, men finnes mest på kysten og går helt opp til Finnmark.

Engelsk navn: Ragged-Robin

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nellikfamilien (Caryophyllaceae)
Slekt      Hanekamslekta (Lychnis)
Art       Hanekam (Lychnis flos-cuculi)