Underart: Sølvsivaks (Eleocharis palustris subsp. vulgaris)

Andre navn: sølvsevaks, sørleg sumpsevaks, sørleg sumpsivaks, sørlig sumpsivaks

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Sumpsivaksslekta (Eleocharis)
Art       Sumpsivaks (Eleocharis palustris)
Underart        Sølvsivaks (Eleocharis palustris subsp. vulgaris)