Art: Krattsoleie (Ranunculus polyanthemos)

Rødlistestatus (2015): Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt      Soleieslekta (Ranunculus)
Art       Krattsoleie (Ranunculus polyanthemos)
Underart        Engkrattsoleie (Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemos)
Underart        Lundkrattsoleie (Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus)