Hopp til hovedinnhold

Art: Kystblåstjerne (Tractema verna)

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Hyasintfamilien (Hyacinthaceae)
Slekt      Kystblåstjerneslekta (Tractema)
Art       Kystblåstjerne (Tractema verna)