Hopp til hovedinnhold

Art: Fjellrype (Lagopus muta)

Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Eddie Tor Ulriksen
Tisleidalen 2923 (Nord-Aurdal, Innlandet)
Skjære (6)
Hjort (4)
Røyskatt (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Elg (1)
Fjellrype (1)
Granmeis (1)
Hare (1)
Lavskrike (1)
Nøtteskrike (1)
Snømus (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Brit Inga Rystad
Sætergamdalen (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
Gråsisik (15)
Dompap (10)
Skjære (10)
Fjellrype (7)
Gråspurv (6)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (2)
Sidensvans (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2024
Rita Elisa
Fiskekroken 10 (Tromsø, Troms)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Grønnfink (5)
Blåmeis (2)
Fjellrype (2)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2024
tove kristin solås
Vestre Slidre (Vestre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (150)
Dompap (14)
Grønnfink (12)
Fjellrype (8)
Kjøttmeis (7)
Bjørkefink (6)
Granmeis (6)
Blåmeis (5)
Hare (5)
Kråke (4)
Ekorn (3)
Lavskrike (3)
Orrfugl (3)
Spettmeis (3)
Fjellmarkmus (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Rødrev (1)
Snømus (1)
Varsler (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2024
Kirsten Gabrielsen
Kristoffervalen/Vanna valen (Karlsøy, Troms)
Kråke (35)
Fjellrype (30)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (9)
Ravn (8)
Dompap (7)
Grønnfink (5)
Havørn (4)
Skjære (3)
Oter (2)
Hare (1)
Katt (1)
Mink (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Jan R. Søderstrøm
Panoramavegen på Vaset i Valdres. (Vestre Slidre, Innlandet)
Kaie (14)
Dompap (11)
Blåmeis (9)
Spettmeis (9)
Granmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Kråke (8)
Svartmeis (8)
Fjellrype (6)
Grønnfink (4)
Lirype (4)
Nøtteskrike (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Harald Grønstein
Borrhellestul, Gvepseborg (Tinn, Telemark)
Dompap (25)
Gråsisik (14)
Grønnsisik (8)
Fjellrype (6)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (4)
Blåmeis (2)
Lavskrike (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
 
Fugler ved foringsplassen
05.02.2023
Anne Dieseth
Tryvang sør (Stor-Elvdal, Innlandet)
Dompap (15)
Fjellrype (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Blåmeis (1)
Hare (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Geir Ove olsen
Kabelnes (Sør-Varanger, Finnmark)
Dompap (6)
Fjellrype (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
tove kristin solås
Vestre Slidre (Vestre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (100)
Fjellrype (10)
Grønnfink (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (5)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Lavskrike (3)
Spettmeis (3)
Hare (2)
Orrfugl (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Knut Skjevling
Høgåsen18 (Vega, Nordland)
Kjøttmeis (35)
Grønnfink (31)
Blåmeis (14)
Dompap (8)
Fjellrype (6)
Rødstrupe (5)
Havørn (4)
Svarttrost (4)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Katt (2)
Dvergfalk (1)
Hønsehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Harald Grønstein
Borrhellestul, Gvepseborg (Tinn, Telemark)
Gråsisik (25)
Grønnfink (25)
Grønnsisik (15)
Dompap (14)
Løvmeis (10)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (5)
Fjellrype (4)
Lavskrike (4)
Svartmeis (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
Heidi Skramstad
Svensliveien 231 (Røros - Rosse, Trøndelag)
Dompap (11)
Gråsisik (11)
Orrfugl (10)
Fjellrype (5)
Grønnfink (4)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
Geir Ove olsen
Kabelnes (Sør-Varanger, Finnmark)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Fjellrype (2)
Nøtteskrike (1)
 
1 - 15 av 55 siste»»