Slekt: Charadrius

Fugleobservasjoner
29.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Myrsnipe (Calidris alpina)
Dverglo (Charadrius dubius)
Fugleobservasjoner
28.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dverglo (Charadrius dubius)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Når kommer våren?
02.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
02.05.2020 Ankomst sandlo
02.05.2020 Ankomst rødvingetrost
02.05.2020 Ankomst rødstilk
01.05.2020 Voksenstadiet neslesommerfugl
 
Når kommer våren?
01.05.2020
Kari Johanne Todal
Horremsleira, Bakkelva (Aukra, Møre og Romsdal)
21.03.2020 Ankomst sandlo
 
Fugleobservasjoner
28.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dverglo (Charadrius dubius)
Laksand (Mergus merganser)
Når kommer våren?
28.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
28.04.2020 Ankomst dverglo
Når kommer våren?
29.03.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
17.03.2020 Sang for første gang sandlo
17.03.2020 Ankomst sandlo
28.03.2020 Sang for første gang gravand
28.03.2020 Ankomst gravand
 
Når kommer våren?
23.03.2020
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
21.03.2020 Sang for første gang vipe
21.03.2020 Ankomst vipe
23.03.2020 Sang for første gang trane
23.03.2020 Ankomst trane
17.03.2020 Sang for første gang sandlo
17.03.2020 Ankomst sandlo
01.03.2020 Sang for første gang rugde
01.03.2020 Ankomst rugde
22.03.2020 Sang for første gang bokfink
22.03.2020 Ankomst bokfink
 
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
 
Når kommer våren?
13.05.2019
Erik Grette
Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
13.05.2019 Ankomst dverglo
 
Fugler ved foringsplassen
08.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (23)
Fiskemåke (21)
Stokkand (20)
Låvesvale (16)
Toppand (11)
Krikkand (10)
Kvinand (9)
Sangsvane (8)
Taksvale (5)
Kanadagås (4)
Linerle (4)
Hettemåke (3)
Sandsvale (2)
Storskarv (2)
Dverglo (1)
Gulerle (1)
Svartbak (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Stokkand (14)
Kvinand (12)
Krikkand (11)
Toppand (10)
Laksand (8)
Sangsvane (5)
Fiskemåke (4)
Dverglo (3)
Linerle (3)
Kanadagås (1)
Makrellterne (1)
Sivspurv (1)
Storlom (1)
 
Når kommer våren?
01.05.2019
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
01.05.2019 Ankomst storlom
01.05.2019 Ankomst makrellterne
01.05.2019 Ankomst dverglo
 
Når kommer våren?
07.04.2019
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
30.03.2019 Sang for første gang vipe
10.03.2019 Ankomst vipe
25.02.2019 Sang for første gang tjeld
25.02.2019 Ankomst tjeld
06.04.2019 Sang for første gang stær
06.04.2019 Ankomst stær
30.03.2019 Sang for første gang storspove
30.03.2019 Ankomst storspove
28.03.2019 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
07.04.2019 Sang for første gang steinskvett
07.04.2019 Ankomst steinskvett
01.03.2019 Blomstring snøklokke
04.04.2019 Første observasjon skogflaggermus
04.03.2019 Sang for første gang sangsvane
04.03.2019 Ankomst sangsvane
30.03.2019 Sang for første gang sandlo
03.03.2019 Ankomst sandlo
06.03.2019 Ankomst rødvingetrost
04.04.2019 Voksenstadiet neslesommerfugl
25.02.2019 Blomstring hestehov
27.03.2019 Sang for første gang grågås
27.03.2019 Ankomst grågås
 
Når kommer våren?
16.04.2018
Vest-Lofoten videregående skole
Lilleeidet (Vestvågøy, Nordland)
09.04.2018 Ankomst vipe
11.04.2018 Reirbygging tjeld
18.03.2018 Sang for første gang tjeld
17.03.2018 Ankomst tjeld
08.04.2018 Ankomst sandlo
16.04.2018 Sang for første gang linerle
16.04.2018 Ankomst linerle
 
1-15 av 92 siste»»