Art: Skjeand (Anas clypeata)

Fugler ved foringsplassen
01.02.2019
Tor-Helge Gundersen
Kårtveitpollen (Øygarden, Vestland)
Skjeand (1)
Når kommer våren?
17.06.2007
NOF Hordaland
Hallaråker (Bømlo, Vestland)
07.06.2007 Ankomst stjertand
07.06.2007 Ankomst skjeand
Når kommer våren?
06.05.2007
Anne Margrethe Sveian
Holtvatna naturreservat (Midtre Gauldal, Trøndelag)
06.05.2007 Ankomst horndykker
06.05.2007 Ankomst skjeand
Når kommer våren?
04.05.2006
NOF Hordaland
Skogsøy (Øygarden, Vestland)
04.05.2006 Ankomst skjeand
Når kommer våren?
03.05.2006
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
26.04.2006 Ankomst skjeand
Når kommer våren?
29.04.2006
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
26.04.2006 Ankomst låvesvale
26.04.2006 Ankomst rødstilk
26.04.2006 Ankomst skjeand
26.04.2006 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
14.02.2005
NOF Hordaland
Storavatnet (Bømlo, Vestland)
27.04.2003 Ankomst skjeand
20.04.2003 Ankomst strandsnipe
Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
28.04.2004 Ankomst svarthalespove
10.03.2004 Ankomst snøspurv
06.04.2004 Ankomst tornirisk
17.04.2004 Ankomst skjeand
27.04.2004 Ankomst småspove
17.04.2004 Ankomst stjertand
17.04.2004 Ankomst låvesvale
14.03.2004 Ankomst krikkand
26.04.2004 Ankomst lappspove
21.04.2004 Ankomst løvsanger