Hopp til hovedinnhold

Art: Hønsehauk (Accipiter gentilis)

Fugler ved foringsplassen
27.02.2024
Olav P Skjervheim
Teiglandsvegen 136 (Tysnes, Vestland)
Kråke (20)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Gråspurv (8)
Skjære (8)
Granmeis (6)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Svarttrost (4)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Jens Lillegraven
Øvreskogen 37 (Asker, Akershus)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Stær (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2024
Sveinung Larsson
Tertnesv. 119 (Bergen, Vestland)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Bokfink (1)
Gråspurv (1)
Hønsehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Reidun Horrig Skarstein
Skarsteintunet (Stryn, Vestland)
Grønnsisik (30)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Svarttrost (7)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Katt (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Hønsehauk (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Thomas Koefoed
Skustad (Asker, Akershus)
Kjøttmeis (15)
Gråspurv (12)
Pilfink (7)
Blåmeis (6)
Skjære (5)
Stillits (5)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Grønnfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Anne Marie Lien Sønstebø
Ansethvegen 23 (Lesja, Innlandet)
Blåmeis (20)
Dompap (12)
Gråspurv (9)
Grønnfink (9)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Bjørkefink (4)
Bokfink (4)
Rødstrupe (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
05.01.2024
Eva Klokkeide
Eikeneset på Hjellestad (Bergen, Vestland)
Svarttrost (10)
Alke (6)
Fiskemåke (6)
Laksand (6)
Kjøttmeis (5)
Knoppsvane (5)
Blåmeis (4)
Gråspurv (4)
Rødstrupe (4)
Stokkand (4)
Skjære (3)
Storskarv (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Gisle Woldseth
Brøset (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Gråsisik (40)
Kråke (20)
Gråspurv (16)
Bydue (9)
Skjære (6)
Pilfink (5)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Kjøttmeis (3)
Gråmåke (2)
Grønnfink (2)
Gulspurv (2)
Hønsehauk (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Nils Christian Bjørgo
Sandvik (Solund, Vestland)
Blåmeis (16)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Inger Garvik
Helgå Hyttegrend, Brusand (Hå, Rogaland)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (11)
Pilfink (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråhegre (2)
Havørn (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Johne Fosså
Våland (Stavanger, Rogaland)
Kjøttmeis (20)
Bjørkefink (10)
Blåmeis (10)
Bokfink (6)
Pilfink (5)
Grønnfink (3)
Ringdue (3)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Munk (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Richard Svelland
Vikevegen 728 (Vindafjord, Rogaland)
Blåmeis (12)
Svarttrost (7)
Dompap (6)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Kråke (5)
Granmeis (4)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Kristin Bleken Linnerud
Bakketunet. Mjøsvegen 464, 2849 Kapp (Østre Toten, Innlandet)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Tordis Kolltveit
Myrdalskogen 100 c, 5117 Ulset (Bergen, Vestland)
Svarttrost (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (6)
Dompap (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2024
Birger Svihus
rognstadvegen 196 (Ringsaker, Innlandet)
Blåmeis (12)
Gråsisik (12)
Grønnfink (10)
Grønnsisik (10)
Dompap (8)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Pilfink (4)
Gulspurv (3)
Stillits (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
 
1 - 15 av 1 106 siste»»