Familie: Lappedykkerfamilien (Podicipedidae)

  • Toppdykker (Podiceps cristatus) Frode Falkenberg (12.06.2006)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Frode Falkenberg (12.05.2007)
  • Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis) Frode Falkenberg (07.02.2021)