Familie: Fluesnapperfamilien (Muscicapidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)51815516729.07.2022
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)126216912.06.2022
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)1172162025.06.2022
Gråfluesnapper (Muscicapa striata)5488714.08.2022
Blåstrupe (Luscinia svecica)45128501.07.2022
Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros)1416330.01.2018
Nattergal (Luscinia luscinia)811 05.05.2022
Fluesnapperfamilien (Muscicapidae indet.)12 07.09.2009
Sørnattergal (Luscinia megarhynchos)11 25.08.2011