Sørnattergalen er en sjelden trekkgjest i Norge, som normalt er utbredt i Asia, Sør- og Mellom Europa helt vest til England. Overvintringsområdene er i Afrika. Det foreligger ca. 30 funn innenfor...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Trostefamilien (Turdidae)
Slekt: Luscinia