Slekt: Anser

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Grågås (Anser anser)3136151301.07.2022
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)3976719.04.2022
Sædgås (Anser fabalis)58 21.04.2014
Tundragås (Anser albifrons)44128.01.2017
Stripegås (Anser indicus)22119.07.2019
Dverggås (Anser erythropus)11 21.05.2011
Snøgås (Anser caerulescens)11 04.11.2013